کاربردهای سونوگرافی در طب اورژانس

محورهاي کنفرانس:
سونوگرافي قلب و اکوکارديوگرافي
سونوگرافي جهت انجام پروسيجرها
سونوگرافي در بلوکهاي اعصاب محيطي
سونوگرافي بيمار با تنگي نفس و درد شکم
سونوگرافي بر بالين بيمار ترومايي (EFAST)
ارزيابي بيمار با شوک با استفاده از سونوگرافي
نحوه عملکرد و فيزيک دستگاه اولتراسوند
سونوگرافي در تشخيص آبسه، جسم خارجي و ترومبوز عروقي

کارگاههاي عملي مباحث آموزش داده شده با ارائه گواهينامه معتبر از گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و دانشگاه جرج واشينگتن

برکزار کننده:
گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
با همکاري جناب آقاي دکتر حميد شکوهي، استاد دانشگاه جرج واشنگتن
و همکاري شرکت توسعه صنعتي الکترونيک، نماينده شرکت SonoSite در ايران

مکان برگزاري: تهران - خيابان شهيد مدني - بيمارستان امام حسين (ع) - سالن آمفي تئاتر
دبيرخانه: تهران - خيابان مرزداران - خيابان ابراهيمي - برج الوند - واحد 1004 - تلفن 44258903