دکتر ملبوس باف - رامین

دکتر ملبوس باف - رامین

استادیار فوق تخصص غدد

 • تخصص
  • غدد
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص
 • توضیحات شنبه و سه شنبه 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=81630
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه و سه شنبه 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک