دکتر امجدی - نوشین

دکتر امجدی - نوشین

فلوشیپ استادیار زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ استادیار
 • توضیحات چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=69700
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه و پنجشنبه 12-9
  يکشنبه و سه شنبه 16-14 متخصص پريناتولوژي (بارداري هاي پرخطر)
لیست نوبت ها
درباره پزشک