دکتر برزی - فرناز

دکتر برزی - فرناز

استادیار فوق تخصص تمام وقت کلیه

 • تخصص
  • کلیه
 • رتبۀ علمی
  • استادیار فوق تخصص تمام وقت
 • توضیحات يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=67413
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه 12-9
  شنبه و سه شنبه 17-14
  (کلينيک ويژه)
لیست نوبت ها
درباره پزشک