دکتر منصوری - بهنام

دکتر منصوری - بهنام

فلوشیپ داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات چهارشنبه صبح با تعيين وقت قبلي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36368
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  چهارشنبه صبح با تعيين وقت قبلي
لیست نوبت ها
درباره پزشک