دکتر طاهری پناه - ربابه

دکتر طاهری پناه - ربابه

فلوشیپ زنان زایمان

 • تخصص
  • زنان زایمان
 • رتبۀ علمی
  • فلوشیپ
 • توضیحات شنبه 12-9 نازايي و مامايي
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=36055
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/04/02 شنبهطاهری پناه - ربابه درمانگاه نازایی09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/06 چهارشنبهطاهری پناه - ربابه بارداری- درمانگاه09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
  1397/04/20 چهارشنبهطاهری پناه - ربابه بارداری- درمانگاه09:0011:0017800053400ظرفیت تکمیل
  1397/05/17 چهارشنبهطاهری پناه - ربابه زنان - درمانگاه13:3014:3017800053400ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  شنبه 12-9 نازايي و مامايي
لیست نوبت ها
درباره پزشک