دکتر بلادی مقدم - ناهید

دکتر بلادی مقدم - ناهید

استادیار متخصص داخلی اعصاب

 • تخصص
  • داخلی اعصاب
 • رتبۀ علمی
  • استادیار متخصص
 • توضیحات سه شنبه 11-9 کلينيک MS
  دوشنبه 11-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=29155
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  No data to display
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه 11-9 کلينيک MS
  دوشنبه 11-9 درمانگاه نوار عصب و عضله
لیست نوبت ها
درباره پزشک