دکتر کاظمیان - غلامحسین

دکتر کاظمیان - غلامحسین

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات يکشنبه ها 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=20921
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/04/17 یکشنبهکاظمیان - غلامحسینارتوپدی تومور-کف پا- مچ پا- درمانگاه08:3009:4514700044100ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه ها 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک