دکتر کاظمیان - غلامحسین

دکتر کاظمیان - غلامحسین

دانشیار متخصص ارتوپدی

 • تخصص
  • ارتوپدی
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات يکشنبه ها 12-9
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=20921
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ
  روز
  پزشک
  کلینیک
  شروع
  پایان
  مبلغ ویزیت
  قیمت بیمه ای
  دریافت نوبت
  1396/03/07 یکشنبهکاظمیان - غلامحسینارتوپدي تومور-کف پا- مچ پا- درمانگاه08:4509:3013200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/21 یکشنبهکاظمیان - غلامحسینارتوپدي تومور-کف پا- مچ پا- درمانگاه08:4509:3013200039600
  دریافت نوبت
  1396/03/28 یکشنبهکاظمیان - غلامحسینارتوپدي تومور-کف پا- مچ پا- درمانگاه08:4509:3013200039600
  دریافت نوبت
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  يکشنبه ها 12-9
لیست نوبت ها
درباره پزشک