دکتر میری - رضا

دکتر میری - رضا

دانشیار متخصص قلب و عروق

 • تخصص
  • قلب و عروق
 • رتبۀ علمی
  • دانشیار متخصص
 • توضیحات سه شنبه ها 15-13
 • بخشها
 • آدرس
 • تلفن
 • ایمیل
 • وب سایت /clinics/DrDetails.aspx?Drid=20558
 • نوبت های درمانگاه
  تاریخ 
  روز 
  پزشک 
  کلینیک 
  شروع 
  پایان 
  مبلغ ویزیت 
  قیمت بیمه ای 
  دریافت نوبت 
  1397/02/04 سه شنبهمیری - رضاقلب - درمانگاه06:0007:0013900041700ظرفیت تکمیل
ساعات حضور
 • حضور درمانگاه
  سه شنبه ها 15-13
لیست نوبت ها
درباره پزشک