• چهل سال خدمت با افتخار
  بزرگترین مرکز درمانی شرق تهران
  مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع) بزرگترین مرکز درمانی شرق تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
 • ما تعهد داریم
  به ارائۀ خدمات گسترده تشخیصی درمانی با کیفیت
  مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع) به عنوان یک بیمارستان جنرال طیف گسترده ای از خدمات بهداشتی و درمانی را به بیماران عزیز ارائه می نماید.
 • با استفاده از دانش روز
  تجهیزات مدرن و روزآمد
  مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع) جدید ترین و به روز ترین تجهیزات تشخیصی و درمانی را دارا بوده و خدمات تخصصی و فوق تخصصی خود را با تعرفه دولتی ارائه می نماید.
 • دانش و تخصص
  کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی
  مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع) سهم عمده ای از مراجعات شرق تهران و شهرستانهای اطراف را داراست.