نورولوژی

نورولوژی

طبقه پنجم

بخش نرولوژي بيمارستان امام حسين (ع) درسال 1379 رسما" شروع به کار کرده است و عليرغم اين که سومين بخش نرولوزي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بوده است ،روند رو به رشد سريعي در طي ساله هاي اخير داشته است.) درحال حاضر داراي 21 تخت رسمي و 4تخت در DAY-CARE که بصورت فعال پذيراي بيماران بوده اند.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم فاطمه عباسی
 • تعداد تخت 21
 • مشخصه های بارز بخش درگروه نورولوزي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي :1-انجام بررسي هاي نوروواسکولار و درمان هاي اختصاصي تر استروک عمدتا" دراين مرکز انجام مي گيرد. .2- کلينيک MS از حدود 3سال پيش بطور فعال داير بوده و بزودي با گسترش بيشتري از فعاليت ها ادامه کار خواهد داد.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش 1- ارائه خدامت درماني به موارد اورژانسي و غير اورژانسي ( عمده موارد بستري اورژانس مرتبط با بيماران سکته مغزي، اپي لپسي ، واختلالات هوشياري به دلايل مختلف و فلج هاي اندام ها به دلايل مختلف مي باشد.
  2- ارائه خدمات در قالب DAYE – CARE (به خصوص براي بيماراني که تخت خالي بستري و مي توان دراتاق مراقبت هاي روزانه خدمات را رائه داد مانند پالس تراپي براي بيماران MSو LP هاي تشخيصي و تيت تنسيلون براي مياستني گراويس)
  3- انجام روزانه نوارهاي مغزي و EMG-NCS وevoked potentials – داپلر سونوگرافي عروق مغزي ، آنژيوگرافي عروق مغزي .
  4- درماتگاه هاي نورولوژي به صورت هرروزه و گاها" دودرمانگاه صبح و عصر ارائه خدامات مي دهد که دراين مرکز و پس از درمانگا هاي ارتوپدي و زنان درحال حاضر رتبه سوم تعداد بيماران سرپايي دراين بيمارستان دارا مي باشد.
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) 1-به اميد روزي هستيم که: مرکز multi disciplinary براي بيماران ms به صورت کامل راه اندازي شود (درحال حاضر به صورت اوليه درحال شروع به کار است..
  2- مرکز استروک ( stroke center) با نيرو هاي کافي و فعال بصورت شبانه روزي راه اندازي شود.
  3- مرکز اپي لپسي با نيروهاي کافي و فعال بصورت شبانه روزي راه اندازي شود.
  4- لازم به ياد آوري است که با توجه به وجود بخش هاي تخصص مرتبط با رشته ي نورولوژي( روانپزشکي- چشم وجراحي اعصاب .....) دراين بيمارستان قابليت راه اندازي مرکز تحقيقات باليني علوم اعصاب دانشگاه دراين مرکز وجود دارد.
 • تلفنهای داخلی 2547-2548
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر بلادی مقدم - ناهید

  استادیار متخصص داخلی اعصاب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر منصوری - بهنام

  فلوشیپ داخلی اعصاب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عصارزادگان - فرهاد

  استادیار متخصص داخلی اعصاب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حسامی - امید

  استادیار متخصص تمام وقت داخلی اعصاب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صفرپور لیما - بهنام

  استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی اعصاب

  اطلاعات بیشتر