درمانگاه و اورژانس روانپزشکی

درمانگاه و اورژانس روانپزشکی

ساختمان روانپزشکی

درمانگاه و اورژانس روانپزشکي در زيرزمين و طبقه اول مجموعه روانپزشکي قرار گرفته که به ارائه خدمات به مراجعين مي¬پردازد.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم فاطمه مرادی
 • تعداد تخت 0
 • مشخصه های بارز بخش در اين بخش خدمات تخصصي روانپزشکي به بيماران سرپايي اورژانس و غير اورژانس ارائه مي¬گردد و خدماتي شامل ECT ;TMS ، گفتاردرماني، کاردرماني، روانشناسي، ويزيت فوق تخصص و اطفال ارائه مي¬گردد.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش TMS، گفتاردرماني، کاردرماني، کلاس¬هاي فرزندپروري، شوک مغزي، انجام تست¬هاي روانشناختي، ويزيت هاي تخصصي روانپزشکي بزرگسال و فوق تخصص اطفال، مددکاري
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) ارتقاي کمي و کيفي خدمات ارائه شده سرپايي و بستري به مراجعين و رعايت کرامت انساني در برخورد با مراجعين
  افزايش تخت هاي اورزانس در صورت تخصيص فضاي فيزيکي از طرف بيمارستان
 • تلفنهای داخلی 2563-2479-2567
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر صدر - سعید

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ظهیر الدین - علیرضا

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صمیمی اردستانی - سید مهدی

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر سمنانی - یوسف

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شمس - جمال

  دانشیار فوق متخصص تمام وقت روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر واثق - ساسان

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مهدوی هزاوه - نیلوفر

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عربگل - فریبا

  استاد یار فوق تخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر خادمی - مژگان

  استادیار فوق تخصص روانپزشکی تمام وقت روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر داوری - رزیتا

  استاد یار فوق تخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر رازجویان - کتایون

  استادیار فوق تخصص روانپزشکی تمام وقت روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر اسلامی - محمدرضا

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر جعفری - فیروزه

  متخصص روانپزشکی اطفال

  اطلاعات بیشتر