درمانگاه چشم

درمانگاه چشم

زیر ساختمان مجموعه روان پزشکی

درمانگاه چشم همزمان با تاسيس بيمارستان در سال 64 افتتاح وقريب 30 سال است که خدمات کلينيکي وپارا کلينيکي در اختيار مراجعين قرار داده است . اين درمانگاه شامل 7 در مانگاه تخصصي قرنيه – شبکيه – گلوکوم –استرابيسم وآکولو پلاستيک – ليزر و بينايي سنجي مي باشد . شنبه صبح تا چهارشنبه صبح بخش بصورت آموزشي وعصر ها بصورت کلينيک ويژه پذيراي مراجعين مي باشد .

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم شفیقه ظروفچی
 • تعداد تخت 0
 • مشخصه های بارز بخش علاوه بر در مانگاه هاي ذکر شده در بالا ، حضور تيم قوي رتين با 4 متخصص شبکيه باعث شده که اين درمانگاه مرکز ROP دانشگاه شهيد بهشتي اعلام گردد .
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش انواع آزمايشات پارا کلينيکي شامل بينايي سنجي ، تجويز عينک وانواع لنز ، پاکي متري ، پريمتري، توپو گرافي ، OCT همچنين انواع ليزر هاي درماني مانندpi – yag cap prp - mpc – yag نيز در اين درمانگاه انجام مي گردد .
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) اميد است که با مساعدت و همياري دانشگاه و رياست مرکز دستگاه هاي مورد نياز مانند آنژيو گرافي چشم و IOL MASTR که بسيار ضروري ومورد نياز بيمارن مي باشد خريداري گردد . تا مراجعين به اين مرکز نيازي به ساير مراکز درماني نداشته باشند
 • تلفنهای داخلی 2461
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر نصیری - نادر

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر رمضانی - علیرضا

  دانشیار متخصص چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فردوسی - احمد علی

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نیک خواه - همایون

  فلوشیپ استادیار چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر اسحاقی - محمد

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شهریاری - منصور

  استادیار متخصص تمام وقت چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر رجوی - ژاله

  متخصص چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر دفتریان - نارسیس

  فلوشیپ استادیار چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نوروزی - حمید

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر انتظاری - سید مرتضی

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر