بخش چشم

بخش چشم

بلوک چشم

بخش چشم همزمان با تاسيس بيمارستان در سال 1364 افتتاح و قريب 30 سال است که خدمات جراحي تخصصي و فوق تخصصي در اختيار مراجعين قرار ميدهد. .وغريب به يکسال است که بخش چشم در ساختمان جديد در مجاورت اتاق عمل و درمانگاه چشم با 21تخت (مردان-زنان-اطفال)پذيراي مراجعين مي باشد.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم فریده صابر
 • تعداد تخت 21
 • مشخصه های بارز بخش با توجه به اينکه بيمارستان امام حسين (ع) مرکز تروما بوده و بخشها و واحدهاي پاراکلينيک (CT,MRI، بخشهاي جراحي اعصاب ،ارتوپدي و ...)مرتبط با تروما وچود دارد .در پذيرش بيماران تروما ،اين مرکز از ساير مراکز درماني متمايز بوده و در مواقعي که پذيرش بيمار جهت جراحي وابسته به وجود بخشهاي ويژه مانند ICU-CCU-NICU-PICU است اين بيماران بعد از انجام جراحي با هماهنگي به اين بخشها منتقل مي شوند وجود بخش زنان و نوزادان ،پذيرش مادران باردار را جهت انجام اعمال جراحي چشم در اين مرکز ممکن مينمايد .و نيز بيمارانيکه بصورت مشترک بين سرويس چشم و سرويسهاي عفوني و نورولوژي و اطفال پذيرش ميشوند در اين مرکز تحت درمان قرار ميگيرند.
  در حال حاضر برخي از بيمارانيکه تحت عمل جراحي آب مرواريد -استرابيسم .......قرار ميگيرند بصورت Day clinic پذيرش مي شوند
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش مراقبت ودرمان بيماران چشمي چه آنهايي که تحت عمل جراحي قرار ميگيرند و چه آنهايي که نياز به درمان غير جراحي دارند پذيرش ميشوند
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) اميد است با مساعدت و همکاري ساير واحدها ،پذيرش کليه بيماران بصورت Day clinic انجام گردد.
 • تلفنهای داخلی 2370-2371
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر نوروزی - حمید

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر انتظاری - سید مرتضی

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فردوسی - احمد علی

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نصیری - نادر

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر رجوی - ژاله

  متخصص چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر رمضانی - علیرضا

  دانشیار متخصص چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر اسحاقی - محمد

  فلوشیپ چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نیک خواه - همایون

  فلوشیپ استادیار چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شهریاری - منصور

  استادیار متخصص تمام وقت چشم

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر دفتریان - نارسیس

  فلوشیپ استادیار چشم

  اطلاعات بیشتر