جراحی قلب

جراحی قلب

طبقه اول ساختمان اصلی

بخش جراحي قلب يک بخش فوق تخصصي است که کليه اعمال جراحي قلب بازشامل CABG و عمل دريچه هاي قلبي و نقايص مادرزادي و بيماري هاي آئورت در آن انجام مي شود.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم زهره سادات دولت ابادی
 • تعداد تخت 0
 • مشخصه های بارز بخش با توجه به حسايت و اهميت عمل هاي قلب وجود دستگاه پمپ قلب و ريه، دستگاه هيتر و کولر ، دستگاه بالن پمپ ، دستگاه ABG و ACT ضروري مي باشد. در حال حاضر در عمل هايي که بيمار مشکل عروق مغزي دارد و اعمال تعويض آئورت صعودي و قوس آئورت از دستگاه سربرال اکسي متري استفاده مي شود.
  همچنين بيماران بعد از اتمام عمل بيهوش به ICU CS منتقل مي شوند.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش 1-انواع جراحي هاي قلب باز و بسته
  2-stand by جهت PCI
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) 1-انجام عمل هاي جراحي قلب اطفال
  3-عمل جراحي Minimaly invasive
  4-اعمال جراحي قلب هيبريد
 • تلفنهای داخلی 2543
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر کچوئیان - ناصر

  استادیار فوق تخصص تمام وقت جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مرزبان - محراب

  استادیار فوق تخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر افجه ای - رضا سادات

  متخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر جباری مقدم - مرتضی

  استادیار متخصص بيهوشي

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر خواجه نوری - رضا

  متخصص بيهوشي

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حبیبی - ابوالقاسم

  استادیار متخصص بيهوشي

  اطلاعات بیشتر