بخش POST CCU

بخش POST CCU

طبقه همکف

بخش POST CCU با 27 تخت پذيراي بيماران POST CCU –POST CSICU مي باشد و کانال انجام پروسيجرهاي آنژيثوگرافي آنژيوپلاستي و جراحي قلب باز مي باشد.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم آذر شیرزادی
 • تعداد تخت 27
 • مشخصه های بارز بخش -آماده سازي جهت انجام انواع اعمال جراحي قلب باز
  - آماده سازي جهت آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي
  - مقدمات تعبيه پيس ميکر موقت و ادايم
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش امکان تله مانيتورينگ 8 بيمار
  مراقبت تخصصي پرستاري بيماران جراحي قلب باز -بعد آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) آموزش رزيدنت قلب
  راه اندازي بخش EPS و درمانگاه پيس ميکر
  گسترش بخش
 • تلفنهای داخلی 2545-2546
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر میری - رضا

  دانشیار متخصص قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حاجی آقاجانی - محمد

  استادیار متخصص تمام وقت قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر پارسا محجوب - محمد

  فلوشیپ استادیار قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صادقی - رکسانا

  فلوشیپ قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر کچوئیان - ناصر

  استادیار فوق تخصص تمام وقت جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مرزبان - محراب

  استادیار فوق تخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر افجه ای - رضا سادات

  متخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر غفرانیها - افشین

  متخصص قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر