بخش CSICU

بخش CSICU

طبقه اول – کنار اتاق عمل جنرال

1- بخش CSICU بخش فوق تخصصي قلب مي باشد که بيماران پس از اعمال جراحي قلب باز به اين بخش منتقل شده و تحت مراقبت ويژه بعد از عمل قرار مي گيرند و بعد از بهبودي نسبي به بخش POST CCU منتقل مي شوند.
2- بيماران بعد از PCI نيز به اين بخش منتقل شده و تحت مراقبت قرار مي گيرند.
3- بيماران بدحال بخش POST CCUو همچنين بيماران بد حال بخش CCU که نياز به حمايت هاي ويژه ي قلبي (IABP) دارند، به اين بخش منتقل ميگردند.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم لیلی حمزه ئی
 • تعداد تخت 5
 • مشخصه های بارز بخش در اين بخش بيماران صرفاً توسط اساتيد بخش جراحي و قلب و داخلي قلب درمان مي شوند .
  در اين بخش پرسنل پرستاري تخصصي و کاملا ماهر مشغول ارايه خدمت
  مي باشند .
  بخش CSICU ازامکانات و تجهيزات کامل نظيرمانيتورينگ کامل قلب و ABG و راديولوژي پرتابل و... برخوردار مي باشند.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش 1-مراقبت بيماران بعد از عمل جراحي قلب باز(CABG - اعمال دريچه و ...)
  2-مراقبت بيماران بعد از PCI
  3- مراقبت از بيماران نيازمند حمايتهاي قلبي ويژه
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) اميد است با پيشرفت بخش جراحي قلب در اين مرکز به عنوان افزايش تخت در بخش داده شود و همچنين امکان مراقبت از بيماران جراحي قلب اطفال نيز در اين مرکز مقدور باشد.
 • تلفنهای داخلی 2544
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر کچوئیان - ناصر

  استادیار فوق تخصص تمام وقت جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مرزبان - محراب

  استادیار فوق تخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر افجه ای - رضا سادات

  متخصص جراحی قلب

  اطلاعات بیشتر