بخش CCU

طبقه سوم ساختمان اصلی

بخش CCU از دو بخش مجزاي CCU1 با 8 تخت و کابين مجزا و CCU 2 با 12 تخت (6 اتاق 2 تخته )با دو مانيتورينگ سانترال مجزا و با دو بخش اکوکارديوگرافي و و اکو کارديوگرافي مري تشکيل شده است .

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم فریبا شیخ الاسلامی
 • تعداد تخت 20
 • مشخصه های بارز بخش -جنرال بودن بيمارستان
  -وجود اورژانس تروما در اين مرکز
  -آنژيوگرافي پريفرال و سربرال
  -وجود آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي
  -وجود بخش جراحي قلب
  -وجود بخش مجهز تصوير برداري
  -وجود بخش پزشکي هسته اي
  -انجام Primary PCI
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش -آنژيوگرافي
  -آنژيوپلاستي
  -انجام اکوکارديوگرافي و تست ورزش
  -اکوکارديوگرافي مري و D3
  - هولتر فشارخون و هولتر ECG
  -پيس ميکر موقت و دائم
  -انجام IVUS و FFR
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) - آموزشي شدن بخش قب و تربيت دستيار قلب و عروق
  - انجام Primary PCI در 24 ساعت
  - راه اندازي بخش EPS و درمانگاه پيس ميکر
 • تلفنهای داخلی 2444-2445-2446-2447
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر میری - رضا

  دانشیار متخصص قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر پارسا محجوب - محمد

  فلوشیپ استادیار قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حاجی آقاجانی - محمد

  استادیار متخصص تمام وقت قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صادقی - رکسانا

  فلوشیپ قلب و عروق

  اطلاعات بیشتر