بخش داخلی

بخش داخلی

طبقه سوم ساختمان اصلی

بخش داخلي بخش فوق تخصصي مي باشد که با 47 تخت مصوب وفعال و سه تخت سرپايي در طبقه سوم واقع شده است.
در اين بخش بيماران ريه ،غدد،روماتولوژي ،نفرولوژي ،هماتولوژي و جنرال بستري مي شوند و در برخي مواقع براي ساير بيماران عفوني ،نورولوژي و گوارش و ...نيز تخت هايي بصورت شناور نيز پذيرش ميشوند.
تعداد نيروهاي انساني اشتغال به کار در اين بخش عبارت است از:
پرستار:17 بهيار:2 کمک بهيار:5 منشي:2 خدمات:5 آبدار:2

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم مهین کافی اسکوئی
 • تعداد تخت 47
 • مشخصه های بارز بخش استفاده از HIS و ويدئو پرژکتور در مورنينگ ريپورت و کلاس درس.
  استفاده از لپ تاپ متصل به WIFI و HIS در راند بخش.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش درمان بيماران فوق تخصصي ريه،غدد،هماتولوژي ،انکولوژي و نفرولوژي و روماتولوژي.
  انجام FNAبرونکوسکوپي،بيوپسي کليه،بيووپسي مغز استخوان،شالدون گذاري،شيمي درماني.
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) -انجام برخي از پروسيجرها از قبيل سونوگرافي درداخل بخش
  -ارائه خدمات پزشکي و پرستاري با کيفيت بالاتر و ارائه خدمات درماني وآموزشي پيشرفته، ايجاد يک محيط پر نشاط وسالم با تکيه بر نيروي انساني ماهر
 • تلفنهای داخلی 2385-2386-2387
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر سلوکی - مهرداد

  دانشیار فوق تخصص ریه

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عبادی - سید علیرضا

  دانشیار فوق تخصص غدد

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر نصیری - امیر احمد

  استادیار فوق تخصص کلیه

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مختاری - مجید

  استادیار فوق تخصص ریه

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حاجی هاشمی - زهرا

  استادیار فوق تخصص تمام وقت روماتولوژی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر برزی - فرناز

  استادیار فوق تخصص تمام وقت کلیه

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ملبوس باف - رامین

  استادیار فوق تخصص غدد

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مرادخان - الویس

  استادیار فوق تخصص داخلی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شیخ الاسلامی - سید امیر

  استادیار فوق تخصص تمام وقت هماتولوژی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صادقی - لیلا

  استادیار فوق تخصص تمام وقت داخلی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صادقی - سهیلا

  استادیار متخصص تمام وقت داخلی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صداقت - مقداد

  استادیار متخصص تمام وقت داخلی

  اطلاعات بیشتر