اورژانس

اورژانس

طبقه همکف

بخش آکادميک و تخصصي اورژانس خدمات تخصصي و فوق تخصصي خود را بصورت 24 ساعته و در همه ايام و با بهره گيري از سرويس طب اورژانس به بيماران ارايه مي کند. اين بخش بطور کلي شامل 2 اورژانس عمومي و حوادث بوده و داراي 50 تخت فعال مي باشد

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار ابوالفضل رجایی زاده
 • تعداد تخت 40
 • مشخصه های بارز بخش 1- حضور 24 ساعته اساتيد طب اورژانس
  2- حضور 24 ساعته دستياران طب اورژانس و ساير رشته هاي مختلف تخصصي
  3- پذيرش بدون قيد و شرط کليه بيماران مراجعه مننده به اورژانس
  4- ورود بيش از 10000 بيمار در ماه به اورژانس
  5- وجود دياليز در بخش اورژانس
  6- اتاق احيا با امکا نات کامل و راديولوژي سقفي و ديوارهاي سربي
  7- وجود واحد تر خيص 24 ساعته در اورژانس
  8- وجود 6 تخت مراقبت ويژه اورژانس ( ECU )
  9- درمان بيماران بر اساس EVIDENCE Bace
  10- وجود ترياژ 24 ساعته
  11- مجاورت اورژانس با واحدهاي آزمايشگاه – راديولوژي و سي تي اسکن و پذيرش
  12- پايلوت طرحهاي کشوري
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش خدمات تخصصي و فوق تخصصي داخلي – جراحي –جراحي اعصاب – ارتوپدي – عفوني – اطفال انکولوژي و......
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) معتبرترين و مجهزترين اورژانس کشور از ديدگاه وزارت بهداشت و گيرندگان خدمت و سازمانهاي مرتبط
 • تلفنهای داخلی 2234-2235 -2236-2237-2238 -2239-2289
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر کریمان - حمید

  دانشیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر امینی - افشین

  دانشیار متخصص طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ارحمی دولت آبادی - علی

  دانشیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شجاعی - مجید

  استادیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شهرامی - علی

  دانشیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر علی محمدی - حسین

  دانشیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر درخشانفر - حجت

  فلوشیپ طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر علوی مقدم - مصطفی

  فلوشیپ دانشیار طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر حاتم ابادی - حمیدرضا

  دانشیار متخصص تمام وقت طب اورژانس

  اطلاعات بیشتر