کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

ساختمان مرکزی

درمانگاه مرکزی

مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین با حضور بیش از یکصد نفر از اساتید هیئت علمی و همینطور پزشکان متخصص و فوق تخصص برجستۀ کشور آمادۀ ارائه خدمات پزشکی و درمانی به کلیه بیماران عزیز می باشد.

دریافت نوبت

ساختمان روانپزشکی

درمانگاه روانپزشکی

اطلاعات بیشتر

ساختمان رادیوتراپی

درمانگاه کلینیکال انکولوژی

اطلاعات بیشتر

ساختمان چشم پزشکی

درمانگاه چشم پزشکی

اطلاعات بیشتر